Eric Niville - geboren 18 januari 1950 - overleden op 13 juli 2018
(Her)oprichter Toneelkring - Acteur - Regisseur

Op 13 juli 2018 heeft Eric Niville, op 68 jarige-leeftijd, na tien jaar heldhaftig vechten, de strijd tegen zijn ziekte moeten opgeven.  Iedereen die hem heeft gekend, bewondert zijn moed en strijdlust.

ericMet zijn heengaan verloor de toneelkring één van zijn oprichters, nadat medeoprichter Gerard Vanlandschoote ons ook al veel te vroeg verlaten had.  Eric en Gerard hadden het plan opgevat de Alveringemse toneelkring "Nut en Vermaak" (die in 1961 ter ziele is gegaan bij gebrek aan spelers), van onder de assen te halen en nieuw leven in te blazen.  Geen gemakkelijke taak.  Maar hun enthousiasme en inzet werkte zo aanstekelijk, dat ze het vuur weer brandend kregen.  Mensen zonder toneelervaring motiveren om te spelen, een regisseur vinden, een technische ploeg bijeen krijgen, ze realiseerden het allemaal.

Eric werd gerruggesteund door zijn vrouw Ireen die zorgde voor de grime en later ook het secretariaat voor haar rekening nam.  Met hun beider enthousiasme verzetten ze bergen.

Eric was een begenadigd speler.  Op de planken gaf hij zich ten volle.  In 1997 nam hij de regie op zich en ook op dat gebied was zijn inzet even groot.  Het resultaat moest perfect zijn.  Maar het kriebelde om weer zelf op de planken te staan en hij kon zich weer helemaal uitleven in 2002 in het stuk "Tot nut van 't algemeen". 

Eric droomde ervan om terug het regiewerk op te nemen eens hij op pensioen was.... helaas heeft de ziekte roet in het eten gegooid.